Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

Rozaa
13:40
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viainto-black into-black
13:39
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viapikkumyy pikkumyy
Rozaa
13:39
Rozaa
13:39
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?

October 11 2017

Rozaa
20:43
Rozaa
20:42
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamyinstantneed myinstantneed
Rozaa
20:40
3077 43fa
note.
Reposted fromhugmetight hugmetight viaMonia94 Monia94
Rozaa
20:24
 
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabeinthe beinthe
Rozaa
20:24
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
20:24
Wiesz jakie to uczucie, kiedy patrzysz na innych i widzisz, jacy są mądrzy, poukładani w swoim życiu, a ty jesteś tylko chodząca porażką, która unieszczęśliwia swoich rodziców?
— (via perdiditt)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaczoo czoo
Rozaa
19:38

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
Rozaa
09:19
samotność najbardziej boli wieczorami.
Rozaa
09:19
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaCrazyAnt CrazyAnt
Rozaa
09:18
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Rozaa
09:18
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viate-quiero te-quiero
09:18
Rozaa
09:17
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Rozaa
09:17
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Rozaa
09:16
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMonia94 Monia94
Rozaa
09:16
5085 c66e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl