Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

Rozaa
21:14
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee
Rozaa
21:13
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Rozaa
21:13

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
Rozaa
21:13
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viainspirations inspirations

May 23 2018

Rozaa
17:22
4644 5b88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaataszka ataszka
17:22
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viaIriss Iriss

May 10 2018

21:42
3803 8f07 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
Rozaa
21:42
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— C.J. Daugherty
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viaataszka ataszka
Rozaa
21:36
Rozaa
21:34
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
Rozaa
21:25
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
Rozaa
21:25
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viainspirations inspirations
Rozaa
21:23
2646 9719 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Rozaa
21:23
2649 60aa 500
Reposted fromoutoflove outoflove

May 09 2018

Rozaa
21:30
Uważaj, kiedy kobieta ścina włosy. Właśnie zamierza zmienić swoje życie.
— kiedyś, ktoś, gdzieś. / zmiany idą, zmiany!
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianergo nergo
Rozaa
21:28
3062 6bf3
Reposted fromonlyman onlyman
Rozaa
21:27
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
Rozaa
21:24
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapikkumyy pikkumyy

May 07 2018

Rozaa
21:15
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viasimons simons
Rozaa
21:15
-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl