Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Rozaa
22:52
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viareniferowa reniferowa
Rozaa
22:45
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Rozaa
22:44
Rozaa
22:44
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viayourhabit yourhabit

June 25 2017

Rozaa
17:04
4772 d2f6 500
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
Rozaa
16:59
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viaelusive elusive
16:59
3105 a02a 500

travelposts:

travel

Rozaa
16:58
9068 c4f9
Rozaa
16:47

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Rozaa
16:26
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
Rozaa
16:23
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viakaatee kaatee
Rozaa
16:23
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Rozaa
16:22
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viagdziejestola gdziejestola
Rozaa
16:09
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viagdziejestola gdziejestola
Rozaa
11:05
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viaottak ottak
Rozaa
10:47
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viapannaniczyja pannaniczyja
Rozaa
10:46
8517 32e6 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamartinif16 martinif16
Rozaa
10:34
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
Rozaa
10:34
3222 1d08
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
Rozaa
10:33
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl