Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

10:59
3902 c988 500
Reposted fromjustadream justadream viawszystkodupa wszystkodupa
10:58
6909 04f5
Reposted fromunco unco viagreywolf greywolf

June 21 2019

Rozaa
17:26
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Rozaa
17:23
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze

May 24 2019

Rozaa
18:12
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Rozaa
18:12
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
18:12
8856 d36c
Reposted frombluuu bluuu viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
17:47
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
17:47
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Rozaa
17:36
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
17:33
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
Rozaa
17:32
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
Rozaa
17:24
- Lazania o siódmej rano? Na serio nie zostałaś stworzona do wstawania przed południem, nie? - To żarcie, a ty jesteś głodna. Nie wiem, dlaczego społeczeństwo musi wszystkiemu przyklejać etykiety. To się je rano, tamto wieczorem. Co za głupota. Jeśli masz ochotę na lazanię, to powinnaś zjeść lazanię, a nie gapić się na zegarek.
— Blair Holden
Rozaa
17:22
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
17:19
Rozaa
17:19
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Rozaa
17:18
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Rozaa
17:17
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska
Rozaa
17:17
8417 6a39 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagreywolf greywolf
Rozaa
17:15
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl