Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Rozaa
22:50
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
22:48
5847 05ef
Rozaa
22:45
6761 9b15
Reposted fromretaliate retaliate viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
22:44
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
22:44
Rozaa
22:43
22:43
2415 4b51 500
Reposted fromerial erial viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
22:43
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
22:40
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Rozaa
22:39
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Rozaa
22:37
8999 1bd7
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
Rozaa
22:37
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Rozaa
22:35
9533 5ace
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Rozaa
22:35
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Rozaa
18:37
9773 850a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagreywolf greywolf
Rozaa
18:36
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viakoloryzacja koloryzacja
Rozaa
18:36
7960 bddc 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamslexi mslexi
Rozaa
18:36
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viagdziejestola gdziejestola
Rozaa
18:27
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viagreywolf greywolf
Rozaa
18:12
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl