Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

Rozaa
19:52
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viabluejane bluejane
Rozaa
19:49
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Rozaa
19:49
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
19:49
4841 d807
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
19:49
Rozaa
19:49
4819 c097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
19:49
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Rozaa
19:49
4841 d807
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
19:49
Rozaa
19:49
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
19:41
A Ty? O kim będziesz myśleć, jak będziesz umierać?
— Lisie obawy

March 21 2019

Rozaa
21:54
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaszydera szydera
Rozaa
21:53
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viacmollka cmollka
Rozaa
21:25
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
Rozaa
21:24
8036 4d2e 500
Rozaa
21:24
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
Rozaa
21:24
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Rozaa
21:23
Rozaa
21:20

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
Reposted fromcontigo contigo viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
Rozaa
21:18
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl