Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

22:05
1213 966c 500
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
Rozaa
22:04
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
Rozaa
22:04
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Rozaa
22:03
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote vialaparisienne laparisienne
Rozaa
22:02
8266 3cdf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane
Rozaa
22:00
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane
Rozaa
22:00
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

October 28 2018

11:22
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen vialaparisienne laparisienne
Rozaa
11:04
7833 2f21 500
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne

October 27 2018

Rozaa
16:34
hiking through the Tetons
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamalinowowa malinowowa
Rozaa
16:25
Rozaa
16:25
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viajustmine justmine
Rozaa
16:25
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajustmine justmine
Rozaa
16:10
Rozaa
16:10
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx vianezavisan nezavisan
Rozaa
16:02
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx vianezavisan nezavisan

October 19 2018

Rozaa
21:07
Rozaa
20:58
Żal za tym, czego się nie zrobiło, jest gorszy niż jakiekolwiek błędy, które popełniamy, doświadczając różnych rzeczy.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Rozaa
20:42
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozaa
20:42
7702 09b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl