Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

12:05
Rozaa
12:05

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort vianezavisan nezavisan
Rozaa
12:05
12:04
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— istotnie.
Rozaa
12:03
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
Rozaa
12:03
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
3266 b47c
Reposted fromsheismysin sheismysin
12:05
Rozaa
12:05

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort vianezavisan nezavisan
Rozaa
12:05
12:04
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— istotnie.
Rozaa
12:03
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
Rozaa
12:03
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasheismysin sheismysin
Rozaa
12:03
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— istotnie.
Rozaa
12:03
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl