Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

Rozaa
16:16

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viawakemeupx wakemeupx
Rozaa
16:16
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viawakemeupx wakemeupx
Rozaa
16:15
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viawakemeupx wakemeupx

September 16 2018

Rozaa
21:03

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Rozaa
21:02
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Rozaa
21:02
Rozaa
21:01
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromSabela Sabela viareniferowa reniferowa
Rozaa
21:00
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viain-flagranti in-flagranti
Rozaa
21:00
Jestem pewna, że na tym świecie żyją ludzie - i to bardzo szlachetni i wspaniali ludzie, do których miłość nigdy nie przychodzi.
— Ch.Brontë 'Shirley'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
Rozaa
20:59
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viaszydera szydera
Rozaa
20:49
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
Rozaa
20:48
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viastarryeyed starryeyed
Rozaa
20:48
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Rozaa
20:44
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamalinowowa malinowowa
Rozaa
20:43
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
Rozaa
20:38
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
Rozaa
20:35
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
Rozaa
20:35
3151 5b87
Reposted fromiamstrong iamstrong viacoolstorybro23 coolstorybro23
Rozaa
20:35
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Rozaa
20:33
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl