Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

Rozaa
21:04
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viayourhabit yourhabit
Rozaa
21:04
Rozaa
21:03
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viaonesmile onesmile
Rozaa
21:02
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Rozaa
21:02
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamaddaleinee maddaleinee
Rozaa
21:02

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viamaddaleinee maddaleinee
Rozaa
21:02
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viamaddaleinee maddaleinee
Rozaa
21:02
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
Rozaa
21:01
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawakemeupx wakemeupx
Rozaa
21:01
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viayourhabit yourhabit
Rozaa
20:59
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourhabit yourhabit
Rozaa
20:58
0197 4cc5 500
Rozaa
20:58
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem.
— Nina George, "Księżyc nad Bretanią"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viayourhabit yourhabit
20:57
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
Rozaa
20:57
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
Rozaa
20:57
Mówisz, że jest dobrze. Rozmawiasz. Trzymasz się. Wmawiasz sobie, że jest w porządku. Czujesz się tak, jakby było. Ale wystarczy jedna sekunda. Jedno małe wspomnienie. Jedna myśl. Żeby wewnątrz posypać się na kawałki. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, aż kiedyś będą tak małe, że już się nie poskładają. Wiesz o tym tylko ty. Tylko ty wiesz co czujesz. Bo są takie stany, których nie warto opisywać, bo i tak nikt nie zrozumie. Trzeba z nimi żyć, albo nie… Trzeba przez nie cierpieć…
— fight-hope
Reposted fromproxima proxima viaszydera szydera
Rozaa
20:57
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaszydera szydera
Rozaa
20:57
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
20:56
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
Rozaa
20:56
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl