Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

Rozaa
18:34
Dlaczego ludzie najbardziej kochają tych, którzy ich krzywdzą. 
— 13 powodów
Reposted fromirmelin irmelin viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

September 08 2019

Rozaa
16:14
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Rozaa
16:13
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
16:12
2465 ecb8
Rozaa
13:56
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaNataly Nataly

September 07 2019

Rozaa
18:16
4771 5212
Rozaa
18:15
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć, gdyby dała mi możliwość.
18:15
9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viaWhiltierna Whiltierna
Rozaa
18:15
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viaWhiltierna Whiltierna
18:15
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
18:15
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Rozaa
18:15
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Rozaa
18:15
4221 a771 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
14:17
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viaWhiltierna Whiltierna
Rozaa
14:17
Nie współczuję już ludziom, których zostawiłam. Wybaczyłam tym, którzy zostawili mnie. Żałuję tylko tego, że zostawianie i bycie zostawioną na tak długo rozpierniczało mi życie.
— "Emocjonalni"
Rozaa
13:55
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Rozaa
13:55
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Rozaa
13:55
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Rozaa
13:54
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Rozaa
13:54
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl